Tento web používá k poskytování služeb, personalizace reklam a analýzy návštěvnosti souborů cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte.

Technologie

Tryskací zařízení se skládá z kompresoru, tlakové nádoby, sušičky vzduchu, uzavřeného tryskacího boxu a soustavy filtračního zařízení.

Stlačený vzduch z kompresoru je tlačen tryskací hadicí přes ventil a trysku, poté je směs vzduchu a abrazivního materiálu tlačena do pracovní hadice. Obsluha tryskacího zařízení stojí mimo pracovní box a skrz plášť boxu v gumových ochranných rukavicích vede pracovní pistoli, kterou proudí stlačená směs (vzduchu a abrasiva) na potřebná místa tryskaného dílu. Vzniklé nečistoty jsou odsávány sacím ventilátorem, který znečištěný vzduch vhání do cyklonového odlučovače, kde se nečistoty oddělí od vzduchu a následně padají do sběrné nádoby. Tyto nečistoty (rez, okuje, staré nátěry) se pak odváží do sběrných dvorů. Vzduch, který je cyklonovým odlučovačem zbavený nečistot, proudí dále přes průmyslové textilní filtry.

Naše tryskací boxy mají tu výhodu, že abrasivní media, která používáme do tryskacích směsí, se permanentně čistí a cirkulují v tryskací soustavě. Současné využití dvou tryskacích boxů nám navíc umožňuje rychlou změnu abrasivního media podle aktuálních potřeb našich zákazníků.

 

05 Technologie Obr1
05 Technologie Obr2
05 Technologie Obr3
05 Technologie Obr4