Tento web používá k poskytování služeb, personalizace reklam a analýzy návštěvnosti souborů cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte.

Pro zámečníky a kovovýrobu

Sjednocení povrchu je velmi vhodné u kovových součástí vyráběných téměř všemi technologickými postupy. V případě svařovaných a kovaných součástí se tryskání využívá hlavně k odstranění okují, u odlévaných součástí k odstranění nežádoucích nálitků a přetoků. U obrobků lze otryskáním dosáhnout odstranění nežádoucích stop po obrábění a zvýšit kvalitu povrchu před nanášením barev.

 

04 Sluzby Obr1
04 Sluzby Obr2
04 Sluzby Obr3
04 Sluzby Obr4